ICL är en ögonoperation som liknar RLE. Den stora skillnaden mellan de två olika metoderna är att man med ICL fäster ett linsimplantat bakom ögats egen lins medan man med RLE tar bort ögats naturliga lins och ersätter den med en konstgjord lins. Andra skillnader mellan metoderna är:

  • ICL används på personer som är mellan 25 – 45 år. Ögonkliniken utför helst inte en RLE-operation på personer som är yngre än 40 – 45 år.
  • ICL är en reversibel metod, vilket innebär att man kan ta bort linsimplantatet om så skulle behövas. När man har fått en RLE-operation har man bytt ut linsen och således är denna metod inte reversibel.

För vem är ICL ett bra alternativ?

ICL utförs på personer mellan 25 – 45 år som av någon anledning inte kan behandlas med vanlig ögonlaser. Det kan handla om ett gravt synfel eller på att hornhinnan är tunn och skör eller oregelbunden. Det är emellertid inte du, utan kliniken som bedömer vilken ögonoperation som är lämpligast för dig. Om du vill läsa om vanlig ögonlaser kan du göra det i vår artikel om LASIK och FS-LASIK eller om LASEK här på ögonlaser.eu.

Så går ögonoperationen till

  • Oftast opererar man bara ett öga i taget med 1 – 2 veckor mellan operationerna.
  • Operationen tar bara 15 minuter att utföra men avsätt i alla fall 1 – 2 timmar för besöket.
  • Innan ögonoperationen får du ögonbedövande droppar och en ögonlockshållare som gör att du inte kan blinka.
  • Ett litet snitt görs i utkanten av hornhinnan där man sedan för in den konstgjorda linsen. Linsen placeras framför den egna linsen och bakom regnbågshinnan (Iris) framför pupillen.
  • Det lilla snittet är så pass litet att det läker av sig själv och behöver alltså inte sys.