LASEK är en variant av ögonlaser som bara används på personer som har en extremt dålig syn eller som har en mycket skör hornhinna. De flesta andra använder sig av FS-LASIK eller LASIK. En LASIK-operation ger oftast ett lika bra resultat som FS-LAIK, men själva ögonlaseroperationen tar lite längre tid att utföra och har en längre återhämtningstid. Nu ska vi på ögonlaser.eu visa dig hur en LASEK-operation går till.

Så utförs en LASEK-operation

1. Patienten får ögondroppar som bedövar ögonen så att ögonlasern kan utföras utan att patienten känner smärta.

2. En alkoholhaltig vätska droppas över ögonen. Denna vätska löser upp hornhinnans yttre lager som sedan förs åt sidan.

3.   Nu är det dags för själva ögonlaserbehandlingen. En ögonlaser riktas mot mitten av ögats hornhinna och korrigerar den så att ljusets strålar bryts rätt i ögat vilket ger en bra syn.

4. Cellskiktet (det yttre lagret av hornhinnan) som fördes åt sidan i början av operationen förs tillbaka och fungerar sedan som ett skyddande hölje för ögat.

5. Operationsläkaren sätter en så kallad bandagelins över ögat som håller cellskiktet på plats i några dagar, sedan tar man bort bandagelinsen.

Efter LASEK-operationen

Efter ögonlasern kan det svida och smärta lite i ögonen, men det åtgärdas med bedövningsdroppar och smärtstillande läkemedel. Smärtan brukar emellertid försvinna helt inom en vecka. Under den första veckan bör patienten vara extra försiktig med sina ögon och helst inte vidröra dem.

Ungefär en vecka efter ögonlaseroperationen kan patienten börja arbeta igen och efter någon månad kommer synen att vara perfekt, något som varar hela livet.