Risker med ögonlaser

Dagens moderna ögonlaseroperationer leder sällan till några bieffekter och det finns inte ett enda dokumenterat fall då någon skulle ha blivit blind på grund av ögonlaser. Vi vill ändå ta upp riskerna med ögonlaser.

Försämrad syn. Strax under 1 % av patienterna får sämre syn efter en ögonlaser, men det åtgärdas med en andra laseroperation som ger den drabbade patienten en perfekt syn.

Försämrat mörkerseende. Det är inte ovanligt att patienterna får ett försämrat mörkerseende efter en ögonlaseroperation, men det brukar försvinna inom några månader. Det är mycket ovanligt att det dåliga mörkerseendet blir bestående.

Haze. Den som drabbas av Haze får en grumlig syn. Det här är inte alls vanligt och drabbar endast patienter som opererats med LASEK. Om det mot förmodan skulle hända behandlas patienten med kortisondroppar som tar bort grumligheten.

Haloeffekter. Den som drabbas av haloeffekter ser ”glorior” runt ljuskällor när det är mörkt, men det är inte heller vanligt. Inom något år brukar fenomenet försvinna eftersom den mänskliga hjärnan med tiden filtererar bort haloeffekterna.

Infektion. Risken för att få en infektion är mycket liten eftersom patienten behandlas med antiinflammatoriska ögondroppar efter ögonlaseroperationen. Om patienten ändå får en infektion får han eller hon en ny antibiotikakur som tar bort infektionen.